AI2H là một cộng đồng các doanh nghiệp khởi nghiệp lĩnh vực AI được thành lập vào tháng 8 năm 2020 tại Khu Công Nghệ Cao TP. Hồ Chí Minh
Một trong những nhiệm vụ của chúng tôi là tiến hành thu thập thông tin về xu hướng ứng dụng AI tại các doanh nghiệp Việt Nam và xuất bản báo cáo hàng năm tại website này. Chúng tôi hi vọng cung cấp thêm cho các độc giả một góc nhìn về hiện trạng, cơ hội và thách thức trong việc ứng dụng AI tại Việt Nam.