Vietnam AI Landscape 2020

Cập nhật vào lúc 02/10/2020
Báo cáo này sẽ được cập nhật hàng quý. Bạn muốn thêm một doanh nghiệp AI vào báo cáo, Vui lòng truy cập https://ai.org.vn/survey.


Tải về
Alternative Text